"Xóa sổ" tín dụng đen bằng... "chính sách đỏ" | VTC Now

VTC Now | Sẽ không thể một ngày, một lúc giảm thiểu được ngay tín dụng đen… Tuy nhiên, để từng bước giảm thiểu và xoá bỏ, cần áp dụng một loạt chính sách đỏ, từ tín dụng đỏ đến chế tài đỏ, đảm bảo tính răn để đối tượng không thể, không dám cho vay nặng lãi.

(*) Theo dõi thêm tại www.vtcnow.net

#vtcnow

"Xóa sổ" tín dụng đen bằng… "chính sách đỏ" | VTC Now


Tác giả: VTC NOW chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE