Xin Chúa Chữa Lành – Hiệp Lễ (Chúa Nhật 6 Thường Niên Năm B)

Xin Chúa Chữa Lành - Hiệp Lễ (Chúa Nhật 6 Thường Niên Năm B)

Xin Chúa Chữa Lành
Sáng Tác: Thiên Duyên
Ca Trưởng: Phạm Long
Pianist: Tuấn

Bài Hát: https://drive.google.com/file/d/0B4-aCJxRzQ0pM3hnOXMzc08zU3c/view?usp=sharing

Thông tin được chia sẻ bởi Ca Len Di tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

SHARE