[www.adocau.com] Test đầu cần 2 khúc fire dargon cho người thích bạo lực

Liên hệ mua hàng: 0987 926 535
Website: http://www.adocau.com/2017/10/can-cau-ca-2-khuc-fire-dargon-g125-330.html
Cần câu cá 2 khúc FIRE DARGON
Mã sản phẩm: G125
Nơi Sản xuất: Nga
Nơi Sản xuất: FIRE DRAGON RUSSIAN
Chất liệu: Carbon
Thông số:
2m4 = 650,000đ
2m7 = 700,000đ
3m0 = 750,000đ
3m3 = 820,000đ

Tải chì: 150-300 g
Tải cần: 8-15 Kg
Liên hệ mua hàng: 0987 926 535
Hoặc vài link sau:
http://www.adocau.com/2017/10/can-cau-ca-2-khuc-fire-dargon-g125-330.html

[www.adocau.com] Test đầu cần 2 khúc fire dargon cho người thích bạo lực


Tác giả: A Đồ Câu chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE