Vua đầu bếp 2014 - Tập 2 - Vòng Audition Hồ Chí Minh - Phát sóng 26/07/2014 - FULL HD

Fanpage: http://facebook.com/VuadaubepVietnam
Website: http://vuadaubep.vtv.vn

Vua đầu bếp 2014 – Tập 2 – Vòng Audition Hồ Chí Minh – Phát sóng 26/07/2014 – FULL HD


Tác giả: Mâm Nhà – Food Club chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE