VTV2: Nghiên cứu ứng dụng: Hiệu quả từ chương trình đổi mới công nghệ quốc gia

Chương trình gồm những nội dung sau:
– Ứng dụng và phát triển công nghệ tế bào gốc tại Việt Nam
– Đổi mới công nghệ tạo ra giống cây trồng mới, nâng cao giá trị cho nông sản Việt

VTV2: Nghiên cứu ứng dụng: Hiệu quả từ chương trình đổi mới công nghệ quốc gia


Tác giả: Thai Mai Quyen chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE