VTC14_Thiếu nguồn vốn xã hội hóa để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa

Kênh truyền hình VTC14 – Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC
Vào tháng 9/2012, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 1211 phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về Văn hóa giai đoạn 2012-2015 với tổng kinh phí hơn 7 nghìn tỷ đồng. Số tiền trên nhằm đầu tư thực hiện 6 dự án về văn hóa như tu bổ, tôn tạo di tích; sưu tầm, phát huy di sản; hỗ trợ hệ thống vui chơi cho trẻ em…Ngày hôm qua, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm (2011 đến 2013) thực hiện chương trình này. Bên cạnh những thành tựu đạt được thì vẫn còn nhiều điểm hạn chế trong công tác sử dụng và huy động nguồn lực kinh tế đầu tư cho văn hóa từ phía các địa phương.

VTC14_Thiếu nguồn vốn xã hội hóa để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa


Tác giả: KÊNH VTC14 chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE