VTC14_Khung giá đất 2015: Người dân vẫn còn thiệt thòi

(Truyền hình VTC14) – Khung giá đất 2015 sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 29.12 tới đây sẽ là cơ sở để UBND các tỉnh căn cứ xây dựng bảng giá đất cho địa phương mình. Mặc dù không phải là loại đất chịu tác động lớn khi giá đất thay đổi và đã được điều chỉnh cao hơn khung giá cũ được ban hành vào năm 2007, thế nhưng giá đất nông nghiệp lại đang ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân khi từng tấc đất với họ chính là miếng cơm manh áo, đặc biệt là khi tốc độ đô thị hóa vẫn đang diễn ra rất nhanh

VTC14_Khung giá đất 2015: Người dân vẫn còn thiệt thòi


Tác giả: KÊNH VTC14 chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE