VHOPE | Thi-thiên 119:3-5 - Biểu Hiện Của Người Được Ban Phước | Đèn Soi Bước 151

Thi-thiên 119 – Khổ 2: Lời Chúa Ban Phước Cho Chúng Ta
Bài 2: Biểu Hiện Của Người Được Ban Phước
“Họ không làm trái phép công bình, Nhưng đi trong các lối Ngài.
Chúa đã truyền cho chúng tôi các giềng mối Chúa, Hầu cho chúng tôi cẩn thận giữ lấy.
Ô! chớ chi đường lối tôi được vững chắc, Để tôi giữ các luật lệ Chúa!”
Diễn giả: MSNC Nguyễn Đức Vĩnh An
———————————
Các bài học Kinh Thánh khác cùng chuyên mục: https://vhope.net/den-soi-buoc/
———————————
Các chuyên mục của VHOPE:
★ Câu Chuyện Hy Vọng (Hope Story): https://vhope.net/cau-chuyen-hy-vong-…
★ CHẠM – Live Acoustic: https://vhope.net/cham/
★ CHẠM+ : https://vhope.net/cham-plus/
★ Thánh Ca Hòa Tấu: https://vhope.net/thanh-ca-hoa-tau/
★ Hope+ : https://vhope.net/hope-2/
———————————-
Quý vị có thể theo dõi và liên lạc với chúng tôi qua:
★ Facebook : https://www.facebook.com/vhope.net
★ Website : https://vhope.net
★ Email : vhope.info@gmail.com

VHOPE | Thi-thiên 119:3-5 – Biểu Hiện Của Người Được Ban Phước | Đèn Soi Bước 151


Tác giả: VHOPE – Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc chia sẻ tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

SHARE