V117 - Cả Nhà Đi Hái Bí Đỏ, Chuẩn Bị Cho Halloween // Cuộc Sống Mỹ.

Sắp tới Halloween rồi nên nhà mình tranh thủ đi hái bí đỏ tại vườn để trang trí ngoài sân nhà.
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ .

V117 – Cả Nhà Đi Hái Bí Đỏ, Chuẩn Bị Cho Halloween // Cuộc Sống Mỹ.


Tác giả: TA Family – Cuộc sống Mỹ. chia sẻ bởi https://limonxanh.com/

SHARE