Tự học phát âm cùng Step Up, vừa dễ vừa kĩ. Tập 20: Âm /æ/, ʌ và /e/.

Đọc đúng bất kỳ từ nào trong tiếng Anh, sở hữu bộ nhận dạng âm thanh chuẩn: 44 âm tiết, 42 luật đọc từ.
Đăng ký học thử miễn phí khóa học phát âm cơ bản tại đây: http://bit.ly/2k0Rte1

Tự học phát âm cùng Step Up, vừa dễ vừa kĩ. Tập 20: Âm /æ/, ʌ và /e/.


Tác giả: Step Up English chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE