Tự học Microsoft Word. Bài 8: Định dạng văn bản chuyên nghiệp bằng cách tạo STYLE (phần 2)

Style là gì? Sử dụng Style ra sao?… Tất cả đều được giải thích rõ ràng trong Video này.
Khi gặp những văn bản có nhiều trang và cấu trúc phức tạp, chắc chắn bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc định dạng các văn bản ấy.

Tự học Microsoft Word. Bài 8: Định dạng văn bản chuyên nghiệp bằng cách tạo STYLE (phần 2)


Tác giả: TinHoc360do chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE