Từ 3/5, thuế điện tử sẽ phục vụ người nộp thuế 24/7 | VTC1

VTC1 | Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư mới, qua đó cho phép người nộp thuế được thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ và ngày Tết.

(*) Theo dõi thêm tại www.vtcnow.net
#vtc1 #vtcnow

Từ 3/5, thuế điện tử sẽ phục vụ người nộp thuế 24/7 | VTC1


Tác giả: NOW TIN MỚI chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE