Trung ương "nhất trí rất cao" về nhân sự tham gia Bộ Chính trị | VTC Now

Trung ương "nhất trí rất cao" về nhân sự tham gia Bộ Chính trị | VTC Now

Trung ương "nhất trí rất cao" về nhân sự tham gia Bộ Chính trị | VTC Now

VTC Now | Phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương 14, khóa XII, sáng 18/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, hội nghị Trung ương 14, khóa XII, đã “thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, bỏ phiếu biểu quyết với sự nhất trí rất cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII”.

#vtcnow #vtc1

Thông tin được chia sẻ bởi VTC NOW tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *