Trung ương bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII | VTC1

Trung ương bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII | VTC1

Trung ương bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII | VTC1

VTC1 | Sáng 14/12, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị sẽ thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Thông tin được chia sẻ bởi KÊNH VTC1 tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *