Trung tâm Đào tạo VinFast – Tinh hoa Đức, bàn tay Việt

Trung tâm Đào tạo VinFast – Tinh hoa Đức, bàn tay Việt

Trung tâm Đào tạo VinFast – Tinh hoa Đức, bàn tay Việt

Trung tâm Đào tạo VinFast được thành lập ngày 7/2/2018 với chức năng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho Công ty. Trung tâm Đào tạo là một bộ phận của công ty SX & KD VinFast được đặt ở
Khu Kinh tế Đình Vũ, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng
Trung tâm Gồm 03 bộ phận:
Bộ phận Đào tạo Kỹ thuật viên bao gồm Cơ khí Công nghiệp và Cơ điện tử
Bộ phận Đào tạo & Phát triển Văn hoá Bộ phận Đào tạo Sản xuất bao gồm VinFast Excellent System, Learning Factory, Pilot training

Thông tin được chia sẻ bởi VinFast Official tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *