Trực tiếp: TT. Thích Phước Nghiêm chia sẻ Kỹ năng tổ chức khóa tu Thanh thiếu niên thời đại 4.0

Trực tiếp: TT. Thích Phước Nghiêm chia sẻ Kỹ năng tổ chức khóa tu Thanh thiếu niên thời đại 4.0
★ Đăng ký kênh: https://goo.gl/DRsYx7
★ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMNV7HpPyqlW8nPJ478TgKA
★ Website: https://phatsuonline.com
★ Official Fanpage: https://www.facebook.com/phatsuonline/
★ Groups FB: https://www.facebook.com/groups/226605454580683/
★ Email: phatsuonline@gmail.com
#phatsuonline #psotv

Trực tiếp: TT. Thích Phước Nghiêm chia sẻ Kỹ năng tổ chức khóa tu Thanh thiếu niên thời đại 4.0


Tác giả: Phật Sự Online TV chia sẻ tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

SHARE