[Trọn bộ] Đếm Lầm Lỡ Định Mệnh | Truyện ngôn tình không nghe sẽ tiếc

[Trọn bộ] Đếm Lầm Lỡ Định Mệnh | Truyện ngôn tình không nghe sẽ tiếc

[Trọn bộ] Đếm Lầm Lỡ Định Mệnh | Truyện ngôn tình không nghe sẽ tiếc

Cô yêu hắn vì hắn mà làm biết bao nhiêu việc nhưng đổi lại trong mắt hắn, cô chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi không hơn không kém. Vì đêm lầm lỡ đó mà có bảo bảo, hắn ngược lại còn ra giá hai trăm triệu ép cô bỏ nó. Cô sẽ phải làm gì đây. Mời các bạn cùng Tâm Tình theo dõi diễn biến nhé.

Thông tin được chia sẻ bởi HPT Channel tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *