Tổng thống Mỹ nói rất thích các lãnh đạo Việt Nam, người Việt trong ngoài nước nghĩ sao?

https://tinyurl.com/y5zmfmro
Tổng thống Mỹ nói rất thích các lãnh đạo Việt Nam, người Việt trong ngoài nước nghĩ sao?
#Trump #PhoBolsaTV #QuanDiemDaChieu

Tổng thống Mỹ nói rất thích các lãnh đạo Việt Nam, người Việt trong ngoài nước nghĩ sao?


Tác giả: PhoBolsaTV chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE