Tôn giáo là nguồn lực phát triển đất nước

VTC Now |Thủ tướng khẳng định tôn giáo ở Việt Nam không chỉ là một thành tố của văn hóa mà còn thực sự là nguồn lực quan trọng góp phần phát triển đất nước.

Tôn giáo là nguồn lực phát triển đất nước


Tác giả: VTC NOW chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE