Toán học lớp 6 - Cánh diều - Chương 5 - Bài 2- So sánh các phân số hỗn số dương - Tiết 2

Toán lớp 6 sách cánh diều Chương 5 – Bài 2- So sánh các phân số hỗn số dương| trang 31+32+33
______________________________
So sánh:
a) −9/4 và 1/3
b) −8/3 và 4/−7
c) 9/−5 và 7/−10
______________________________
Viết các phân số sau theo thứu tự tăng dần:
a) 25; −12; 27
b) 125; −73; −114
______________________________
Bạn Hà thể hiện thời gian trong ngày của mình như hình vẽ bên.
a) Hỏi bạn Hà dành thời gian cho hoạt động nào nhiều nhất? Ít nhất?
b) Hãy sắp xếp các số trên hình vẽ theo thứ tự giảm dần.
______________________________
a) Viết các số đo thời gian dưới dạng hỗn số với đơn vị là giờ:
2 giờ 15 phút; 10 giờ 20 phút
b) Viết các số đo điện tích sau dưới dạng hỗ số với đơn vị là hect-ta (biết 1h ha = 100 a):
1 ha 7 a; 3 ha 50 a
_____________________________
👇 Xem nhiều hơn các video của 2k Vlogs 🌴
👇👇👇👇
► Toán 6 bộ kết nối https://tinyurl.com/fn45wdh8
► Toán 6 bộ cánh diều https://tinyurl.com/45wtznrz
► Toán 6 bộ chân trời https://tinyurl.com/ad24hs6b
► Casio Toán 6 https://tinyurl.com/y328n3oa
___Tham khảo sách khác___
★Tiếng anh Lớp 6 https://goo.gl/PZjrvy
★Tiếng anh Lớp 7 https://goo.gl/f9hTBj
★Tiếng anh Lớp 8 https://goo.gl/82b52e
★Tiếng anh Lớp 9 https://goo.gl/B5vAHs
______________________________
📺 Đăng ký miễn phí https://tinyurl.com/y9wx2v5c
☞ BẤM CHUÔNG 🔔 ĐỂ CÓ VIDEO MỚI
……………………………………………
© Copyright by 2k Vlogs 🖐 Do Not Reup
Cảm ơn các bạn đã xem video
Chúng tôi yêu các bạn ^.^
💓
#2kvlogs#toan6canhdieu

Toán học lớp 6 – Cánh diều – Chương 5 – Bài 2- So sánh các phân số hỗn số dương – Tiết 2


Tác giả: 2k Vlogs chia sẻ tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

SHARE