Tiêu chuẩn nào để lựa chọn nhân sự Trung ương Đảng khóa XIII? | VTC Now

Tiêu chuẩn nào để lựa chọn nhân sự Trung ương Đảng khóa XIII? | VTC Now

Tiêu chuẩn nào để lựa chọn nhân sự Trung ương Đảng khóa XIII? | VTC Now

VTC Now | Ban chấp hành Trung ương khóa XII được coi là nhiệm kỳ lịch sử trong chỉnh đốn Đảng khi có không ít cán bộ bị xử lý kỷ luật. Vì lẽ đó, việc lựa chọn nhân sự cho nhiệm kỳ mới sẽ là thách thức không nhỏ trong thời gian tới.

(*) Link Fcebook: https://bit.ly/35FH6FW

Thông tin được chia sẻ bởi VTC NOW tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *