TIẾT 7 – LỄ TÂN HÔN-Đào Tạo MC Sự Kiện.

TIẾT 7 – LỄ TÂN HÔN-Đào Tạo MC Sự Kiện.

TIẾT 7 - LỄ TÂN HÔN-Đào Tạo MC Sự Kiện.

– Tiết 7: Đào Tạo MC – Sự Kiện Lễ Tân Hôn.
+ Đặt vấn đề và Nhắc lại nghi lễ Gia Tiên.

Link Kênh Đọc Truyện Giang Tếu Audio:

https://youtube.com/channel/UCPu1OT4wyPa4Tqe8VDHNVBQ

Thông tin được chia sẻ bởi Diễn Giả Khánh Toàn-Special tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *