Tiền $1400 vô bank hôm nay- Gia hạn khai thuế ? Đã khai thuế hay chưa khai thuế nên đợi hay làm gì?

# Cuộc sống Mỹ # check$1400#đầu tư # thuế # tiết kiệm thuế khi đầu tư # tax 2020# PUA
Ann không phải là CPA, không phải là luật sư, không phải là chuyên gia và cũng không làm cho cơ quan chính phủ! Những chia sẻ ở Ann’s channel chỉ mang tính chất tham khảo. Quý vị phải là người tự đưa ra quyết định cho từng trường hợp cụ thể của mình và tự chịu trách nhiệm với quyết định đó. Nếu quý vị muốn có những lời khuyên cụ thể, chính thức (legal advice) hãy liên hệ với các dịch vụ, các chuyên gia CPA, Accountant (kế toán), Attorney (luật sư)…để họ có thể xem hồ sơ cho trường hợp cụ thể của quý vị.

Tiền $1400 vô bank hôm nay- Gia hạn khai thuế ? Đã khai thuế hay chưa khai thuế nên đợi hay làm gì?


Tác giả: Ann Le USA chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE