Thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong trường đại học | VNUA - VTV

Thực hiện Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị về thúc đẩy đổi mới sáng tạo, các trường đại học của Việt Nam đã và đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ. Trong 3 năm gần đây thì số công trình nghiên cứu khoa học và số bài báo công bố quốc tế của Việt Nam tăng khoảng 70% mỗi năm. Nhiều trường đại học đã hình thành những nhóm nghiên cứu mạnh để thúc đẩy nghiên cứu trong Nhà trường, trở thành những công trình hữu ích với người dân.

Thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong trường đại học | VNUA – VTV


Tác giả: Học viện Nông nghiệp Việt Nam chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE