Thử thách 30 ngày tự học tiếng Hàn sơ cấp (Giáo trình Seoul 1): Bài 10- 어디에서 오셨어요?

#THEJSHOW #WeConnectProject #TựhọctiếngHàn
Tiếp tục đến với Bài 10 trong loạt 30 bài học của giáo trình Hankuko 1 của Đại học Quốc gia Seoul.
Bài 10: 어디에서 오셨어요?
Một số từ mới của bài:
프랑스 (n): Pháp
호주 (n): Australia
어디에서 오셨어요?: Anh/chị đến từ đâu?
V/A~(으)셨어요: kính ngữ của động từ, tính từ (chia quá khứ)
언제 (qs): khi nào?
며칠 (qs): ngày nào?
월 (n): tháng
일 (n): ngày (trong tháng)
Các tháng trong năm: 일월, 이월, 삼월, 사월, 오월, 유월, 칠월, 팔월, 구월, 시월, 십일월, 십이월.
재미있다 (adj): thú vị
재미없다 (adj): nhàm chán
맵다 (adj): cay
어렵다 (adj): khó
쉽다 (adj): dễ
Covid-19 không thể ngăn được việc học của chúng ta đúng không nào.
—-
25 August 2021.
THEJSHOW

Thử thách 30 ngày tự học tiếng Hàn sơ cấp (Giáo trình Seoul 1): Bài 10- 어디에서 오셨어요?


Tác giả: The J Show chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE