thói quen văn minh đáng học hỏi của người Mỹ | an incredible habit I learn from the Americans

thói quen văn minh đáng học hỏi của người Mỹ | an incredible habit I learn from the Americans

thói quen văn minh đáng học hỏi của người Mỹ | an incredible habit I learn from the Americans

Facebook: https://www.facebook.com/benjamin.tran199
Instagram: benjamintrann
Snapchat: benjamintrann

01:14 Package = Gói hàng
01:15 Stack = Chồng chất
01:18 Unbox = Đập hộp
02:33 Detail = Chi tiết
02:34 Stitch = Khâu
02:30 Adjust = Điều chỉnh
03:00 Wear & tear = Quá trình sử dụng bị mài, mòn
03:01 Break-in = Nới ra để vừa với cơ thể
03:09 Curve = Đường cong
07:06 Salute = Nể trọng
07:55 Tailored = Kiểu dáng vừa vặn giống như may cho mình
08:23 Coat = Áo măng tô
09:09 Context = Chi tiết câu chuyện
09:19 Luxury Street = Thời trang đường phố xa xỉ
10:20 Amazed = Kinh ngạc

This video is not sponsored or intended to advertise any brands mentioned.
Video này hoàn toàn không được tài trợ và có ý định quảng cáo cho bất kì thương hiệu nào được nhắc đến.

Thông tin được chia sẻ bởi Benjamin Tran tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *