Thiết kế đề trắc nghiệm, HS biết ngay kết quả khi nộp bài – google form

Thiết kế đề trắc nghiệm, HS biết ngay kết quả khi nộp bài – google form

Thiết kế đề trắc nghiệm, HS biết ngay kết quả khi nộp bài - google form

Các thầy cô tham khảo các bài chia sẻ kinh nghiệm:
*Cách tạo video từ power point
https://youtu.be/DjWxdO8JY7c
*Cách làm ảnh rỗng để dán vào các ảnh nền, các slide,… từ power point
https://youtu.be/zuktBaKAQNI
* Cắt và nối video
https://www.youtube.com/watch?v=OA4JcrCvPCk
* Cách tạo video từ Camtasia 9
https://www.youtube.com/watch?v=je4e0TS6PNU
* Ghi âm từng slide và ghi âm quay màn hình bằng power point
https://www.youtube.com/watch?v=XFnzYd3pxdk
* Khắc phục lỗi xuất video khi làm từ power point
https://youtu.be/BAq-RTvTwtk
* Chuyển giọng nói thành văn bản
https://youtu.be/wKKNYH7YN18

Thông tin được chia sẻ bởi Cô Giáo Phương tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *