THIÊN KIẾN SO SÁNH: Sao ta mắc sai lầm? | SPIDERUM | SimpleMan | Tâm lý học

Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi:
https://shp.ee/ynm7jgy

Mua sách “Người Trong Muôn Nghề: Ngành Kinh Tế có gì?” tại đây:
https://b.link/ntmn-kinhte-youtube

Ghé Cửa Tiệm Spiderum ngay để rinh những chiếc áo đặc biệt:
http://b.link/cua-tiem-spiderum-youtube

THIÊN KIẾN SO SÁNH: Sao ta mắc sai lầm? | SPIDERUM | SimpleMan | Tâm lý học
______________
Bài viết: Thiên kiến so sánh: Sao ta cứ mắc sai lầm khi đưa ra các quyết định trong cuộc sống?
Được viết bởi: SimpleMan
Link bài viết: https://b.link/youtube-thien-kien-so-sanh
______________
Giọng đọc: Pinkdot
Editor: Pinkdot

Những nội dung liên quan:
Đàn ông là gì?? | SPIDERUM | Andy Luong | Góc Kể Chuyện

Bọn Nghệ Sĩ | SPIDERUM | TheMerc | Góc kể chuyện

Đi tù và những chuyện khác | SPIDERUM | Hạt Gạo Xinh Monet | Góc kể chuyện

______________
Website: https://Spiderum.com
______________
Social:
https://anchor.fm/spiderum (PODCAST)
https://Facebook.com/Spiderum
https://Instagram.com/spiderum.official
______________
Disclaimer:

Music:
Youtube Audio Library
______________
#Spiderum #tamlyhoc #thienkiensosanh

THIÊN KIẾN SO SÁNH: Sao ta mắc sai lầm? | SPIDERUM | SimpleMan | Tâm lý học


Tác giả: Spiderum chia sẻ tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

SHARE