Tham quan Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt | THDT

Tham quan Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt | THDT

Tham quan Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt | THDT

Clip là nội dung trích trong ký sự Du ký xứ ngàn hoa của Truyền hình Đồng Tháp thực hiện. Mời xem tiếp tại đây: http://bit.ly/2hV6UVp

Thông tin được chia sẻ bởi Truyền Hình Đồng Tháp tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *