Tàu về quê hương – Bài hướng dẫn khiêu vũ TT – Nguyễn Sáu

Tàu về quê hương – Bài hướng dẫn khiêu vũ TT – Nguyễn Sáu

Tàu về quê hương - Bài hướng dẫn khiêu vũ TT - Nguyễn Sáu

Tàu về quê hương – Bài hướng dẫn khiêu vũ TT – Nguyễn Sáu
– Đây là link bài nhảy chuẩn: + https://youtu.be/XK7qf-DVTJc
+https://youtu.be/3xYLiNgrXkk
– Đây là link phần khớp nhạc chậm: https://youtu.be/dzzz6gbm-m0

Thông tin được chia sẻ bởi Đình Đãng Ngoại Thành tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *