Tập 35 Bần Gia Nữ Phấn Đấu Ký - yên tâm

Truyện: Cẩm Tú Nông Môn, Bần Gia Nữ Phấn Đấu Ký
Tác giả: Điềm Tĩnh Thư Tâm
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Làm ruộng , Làm giàu.
– Xuyên qua đến nông gia, nhà 4 bức tường, ruộng không một mẫu;
– Vừa lúc gặp gỡ đại hạn hán, sơn không rõ thủy không tú;
– Không có cách đêm lương, ăn bữa nay lo bữa mai;
– Thượng có lão tổ mẫu, hạ có tiểu nãi oa.
– Mạch hương tỏ vẻ áp lực sơn đại, cuộc sống khó khăn này muốn như thế nào vượt qua?
————————————————————————————————
Kênh đọc truyện ngôn tình.
Nguồn truyện: Sưu tầm, https://wikidich.com
Ảnh nền: https://pixabay.com/vi/photos

Tập 35 Bần Gia Nữ Phấn Đấu Ký – yên tâm


Tác giả: Xanh Channel chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE