STV - Tin mới nhận 19h: Sóc Trăng - Phấn đấu đến 10/9 Toàn tỉnh mở rộng vùng xanh - Thu hẹp vùng đỏ

STV – Tin mới nhận 19h: Sóc Trăng – Phấn đấu đến 10/9 Toàn tỉnh mở rộng vùng xanh – Thu hẹp vùng đỏ

+ Truyền Hình Sóc Trăng trên các Website : http://thst.vn/ – http://soctrangtv.vn/
+ Đăng ký Youtube : http://popsww.com/TruyenHinhSocTrang
+ Youtube : http://popsww.com/TruyenHinhSocTrang
+ Facebook : https://goo.gl/LR6SOh
+ Ttwitter : https://goo.gl/KK47dk
+ Google + : https://goo.gl/O78I45

Kênh thông tin, giải trí chính thức của Đài Phát Thanh & Truyền Hình Sóc Trăng.
Cám ơn các bạn đã xem.

+ Truyền Hình Sóc Trăng trên các Website : http://thst.vn/ – http://soctrangtv.vn/
+ Đăng ký Youtube : http://popsww.com/TruyenHinhSocTrang
+ Youtube : http://popsww.com/TruyenHinhSocTrang
+ Facebook : https://goo.gl/LR6SOh
+ Ttwitter : https://goo.gl/KK47dk
+ Google + : https://goo.gl/O78I45

STV – Tin mới nhận 19h: Sóc Trăng – Phấn đấu đến 10/9 Toàn tỉnh mở rộng vùng xanh – Thu hẹp vùng đỏ


Tác giả: Truyền Hình Sóc Trăng chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE