"Sốc nặng" phát hiện nguồn gốc người Việt | VTC Now

"Sốc nặng" phát hiện nguồn gốc người Việt | VTC Now

"Sốc nặng" phát hiện nguồn gốc người Việt | VTC Now

VTC Now | Kết quả “Nghiên cứu về bộ gen của người Việt” do các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu Tế bào gốc – công nghệ gen Vinmec (VRISG) thực hiện, cho thấy người Việt có thể có nguồn gốc từ châu Phi và khác xa bộ gen người Hán.

Thông tin được chia sẻ bởi VTC NOW tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *