So sánh học đào tạo Tiếp Viên Hàng Không trong nước và ở nước ngoài/CC Training in Vietnam vs abroad

So sánh học đào tạo Tiếp Viên Hàng Không trong nước và ở nước ngoài/CC Training in Vietnam vs abroad

So sánh học đào tạo Tiếp Viên Hàng Không trong nước và ở nước ngoài/CC Training in Vietnam vs abroad

Thời gian đào tạo Tiếp Viên Hàng Không mới của tất cả các hãng Hàng Không dù trong nước hay nước ngoài đều kéo dài trong khoảng thời gian từ 2 tới 3 tháng. Vậy đối với người Việt Nam thì học đào tạo TVHK với những hãng Hàng Không nước ngoài có gì khác so với học đào tạo TVHK của những hãng Hàng Không trong nước? Trong video này mình sẽ cùng tìm hiểu nhé.

➢ CÙNG PLAYLIST:
• Chuẩn bị gì cho học đào tạo Tiếp Viên Hàng Không/ Prepare for flight attendant training

• So sánh học đào tạo Tiếp Viên Hàng Không trong nước và ở nước ngoài/CC Training in Vietnam vs abroad

• Làm sao để trở thành người bạn cùng phòng tuyệt vời?/How to be the perfect roommate

• What Do You Do In the Cabin Crew Training?/ TVHK phải học những môn gì?

➢ FACEBOOK: http://bit.ly/FaceBookCrewGuide

➢ INSTAGRAM: https://www.instagram.com/crew.guide.tvhk/?hl=en

➢ EMAIL: tvhk.crewguide@gmail.com

#crewguide, #tiepvienhangkhong, #tiếpviênhàngkhông

Thông tin được chia sẻ bởi CrewGuide- TiepVienHangKhong tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *