Sản phẩm nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành Điện tử – Viễn thông và Tự động hóa

Sản phẩm nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành Điện tử – Viễn thông và Tự động hóa

Sản phẩm nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành Điện tử - Viễn thông và Tự động hóa

Các sản phẩm nghiên cứu khoa học tiêu biểu của sinh viên ngành Điện tử – Viễn thông và Tự động hóa Khoa Công nghệ Điện tử Thông tin Trường Đại học Mở Hà Nội các năm 2018, 2019 và 2020.

Thông tin được chia sẻ bởi Khoa Điện tử thông tin tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *