Sách hình dán Nhà Thiết Kế Thời Trang Quyển 2 - Sticker dolly dressing book (RainbowCandy)

#Rainbowcandy #sáchhìnhdán #stickerdollydressingbook
Mến chào các bạn nhỏ của Chị Linh Nhi, theo rất là nhiều lời của các bạn thì hôm nay chị sẽ chơi quyển sách hình dán nhà thiết kế tập 2 cho các em xem
Sticker dolly dressing book…
Hi everyone. We are ‘ Rainbow Candy’.

Drawing, Coloring, Sand mosaic, Stop Motion etc …
We’ve created funny videos
I show you.

Please subscribe & like.

Sách hình dán Nhà Thiết Kế Thời Trang Quyển 2 – Sticker dolly dressing book (RainbowCandy)


Chia sẻ bởi: Rainbow Candy trên https://limonxanh.com/

SHARE