[Rubik 3x3 Thiết kế] 3. Thiết kế công thức 41 trường hợp F2L cơ bản mà mình sử dụng

Thiết kế
41 trường hợp F2L cơ bản
Đạt Trần
Dat Tran Ebank
Photoshop
InDesign

[Rubik 3×3 Thiết kế] 3. Thiết kế công thức 41 trường hợp F2L cơ bản mà mình sử dụng


Chia sẻ bởi: Đạt Trần trên https://limonxanh.com/

SHARE