Roblox - So Sánh Dame Giữa 2 Melee v2, SharkMan(v2) và DeathStep(v2) Melee Nào Mạnh Hơn? |BloxFruits

Roblox – So Sánh Dame Giữa 2 Melee v2, SharkMan(v2) và DeathStep(v2) Melee Nào Mạnh Hơn? |BloxFruits
Link Kênh Bo em Trai Mình ➤ https://www.youtube.com/channel/UCvtnQWIHQEyBoEUGJHWRGOA
Link FB nhận Fanart của các bạn ➤ https://www.facebook.com/profile.php?id=100047745763340
Link Discord ➤ https://discord.gg/kGvysNfQ
Link Group Levini Gamer ➤ https://www.facebook.com/groups/LeviniGamerGroup
Link Group Lê Khánh Vân ➤ https://www.facebook.com/groups/559408904937675
Link kênh Minecraft ➤ https://www.youtube.com/channel/UCK5d5d2JmF6GjE-godxGzGQ
Link Music ➤

Link All Star Tower Defense;
➤ https://www.roblox.com/games/4996049426/UPDATE-All-Star-Tower-Defense?refPageId=55ccec26-7914-4189-a31c-f2314d2552e2#!/game-instances
Link Ultimate Tower Defense;
➤ https://www.roblox.com/games/5902977746/Ultimate-Tower-Defense-Simulator?refPageId=8a47f7e4-e4ed-443b-aa51-06a3fd681d86
Link Blox Fruits;
➤ https://www.roblox.com/games/2753915549/Update-9-Blox-Fruits?refPageId=7792581e-8b98-405b-9cdf-4a152c3767e8
➤ Link donate(khuyến khích xài thẻ ngân hàng) https://playerduo.com/5e359c1f16b94c0fbe421bd5
➤ Link discord ; https://discord.gg/XEYmug2

Roblox – So Sánh Dame Giữa 2 Melee v2, SharkMan(v2) và DeathStep(v2) Melee Nào Mạnh Hơn? |BloxFruits


Tác giả: Levini Gamer chia sẻ tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

SHARE