Quảng Ninh: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao | QTV

Quảng Ninh: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao | QTV

Quảng Ninh: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao | QTV

Với tầm nhìn chiến lược, tỉnh Quảng Ninh đã nỗ lực xây dựng quy hoạch nhằm phát triển nguồn nhân lực cả về quy mô, cơ cấu và chất lượng. Tỉnh Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là địa phương có nguồn nhân lực chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế.

Thông tin được chia sẻ bởi Quảng Ninh TV tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *