Pokemon đại chiến #27 - Tẩy đột phá Tapu Koko + Event ngày + Thời tiết

Pokemon đại chiến.
——————————
Link tải game:
⚡APK:http://bitly.com/2pqM5pr
⚡App Store:https://goo.gl/h9QbsM
——————————
Giả lập PC – KOPLAYER:
https://drive.google.com/file/d/1otLejvfW1MMaKPjvSHlGDpZgCyW77rat/view?usp=sharing
——————————

Pokemon đại chiến #27 – Tẩy đột phá Tapu Koko + Event ngày + Thời tiết


Tác giả: PigBlog chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE