Phương pháp chọn mẫu và tính toán cỡ mẫu [Nghiên cứu khoa học]

Phương pháp chọn mẫu và tính toán cỡ mẫu [Nghiên cứu khoa học]

Phương pháp chọn mẫu và tính toán cỡ mẫu [Nghiên cứu khoa học]

Phương pháp chọn mẫu và tính toán cỡ mẫu
Phương pháp phân tích sống còn
PGS. Hoàng Văn Minh
Hiệu phó Trường Đại học Y tế Công cộng.

Loạt bài về Phương pháp nghiên cứu khoa học: https://www.youtube.com/watch?v=bZ5KANI8_TI&list=PLE4lNehQOYe8j0v0Ag8SLQxQx5pe7Knzc

—————————————–

Link tải: https://drive.google.com/file/d/1X_NfBQsVzssEJXyVsLcdNxUekiB4YLV_/view
Chia sẻ bởi bác Minh Nguyễn ???

Thông tin được chia sẻ bởi ĐKMedical tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *