Phát minh đỉnh cao-Món ăn quý hiếm của Bà Thúy tự chế

Phát minh đỉnh cao-Món ăn quý hiếm của Bà Thúy tự chế
Cám ơn các Bạn đã xem video trên Gió Quê,Nếu có gì không hài lòng
xin được đóng góp ý kiến từ các Bạn. luôn cập nhật những video hình ảnh gần gũi nhất trong cuộc sống các vùng miền tạo cho người xem được gần nhau hơn,
các món ăn dân rã ,cuộc sống thường ngày của anh em gió quê
lặng lòng ông Bố vợ
https://www.youtube.com/watch?v=qxhJRWA0dHc&t=921s
quá ngon
https://www.youtube.com/cards?v=2tMJMZGTIPE&nrts=1&nv=1#
Thịt Dê
https://www.youtube.com/watch?v=BrZZdE6lt18&t=1030s
ngan sào năn

đầu dê nóng

Liên hoan ao

Lên Ông

#GioQue#gioque#

Phát minh đỉnh cao-Món ăn quý hiếm của Bà Thúy tự chế


Tác giả: Gió Quê chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE