Phấn đấu hoàn thành Cầu Cửa Lục 1 trong tháng 11/2021 | QTV

Cầu Cửa Lục 1 có tổng mức đầu tư trên 2.100 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến gần 4.300m. Dự kiến, hoàn thành dự án trong tháng 11 năm 2021, sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch đã đề ra.

Phấn đấu hoàn thành Cầu Cửa Lục 1 trong tháng 11/2021 | QTV


Tác giả: Quảng Ninh TV chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE