"Nước cờ nhân sự" xóa sổ chạy chức, chạy quyền | VTC Now

"Nước cờ nhân sự" xóa sổ chạy chức, chạy quyền | VTC Now

"Nước cờ nhân sự" xóa sổ chạy chức, chạy quyền | VTC Now

VTC Now | Dân chủ, công khai, minh bạch trước cán bộ đảng viên, lấy ý kiến góp ý từ nhân dân thì mới ngăn chặn được tình trạng chạy chức, chạy quyền, bổ nhiệm không trong sáng. Đây cũng là kinh nghiệm tốt để tổ chức đại hội Đảng cấp tỉnh thành phố sắp diễn ra, xóa bỏ được tình trạng “làm đúng quy trình, quy định nhưng không chọn đúng người, đúng việc”.

#vtcnow #vtc1

Thông tin được chia sẻ bởi VTC NOW tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *