Nhiều hộ dân ở Bảo Thắng thoát nghèo từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội

Đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất.
Kênh: https://www.youtube.com/c/portalbaothang
Tin tức tổng hợp: http://baothang.laocai.gov.vn/

Nhiều hộ dân ở Bảo Thắng thoát nghèo từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội


Tác giả: Portalbaothang chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE