Nhạc phim "Mặt trái của công lý"

– Nhạc trong phim: Walk to the sky – Kim Feel
– Còn 1 bài nữa trong phim này cũng có là: Come on – Defconn, Blunt
– Đăng ký kênh giúp mình để mình có thêm động lực làm video mới 😘

Nhạc phim "Mặt trái của công lý"


Tác giả: Harvey chia sẻ tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

SHARE