Nhạc Phật Hay Nhất 2019 – Cát Bụi Cuộc Đời, Kiếp Nhân Sinh | Album Nhạc Phật Giáo Hay Nhất 2019

Nhạc Phật Hay Nhất 2019 – Cát Bụi Cuộc Đời, Kiếp Nhân Sinh | Album Nhạc Phật Giáo Hay Nhất 2019

Nhạc Phật Hay Nhất 2019 - Cát Bụi Cuộc Đời, Kiếp Nhân Sinh | Album Nhạc Phật Giáo Hay Nhất 2019

Nhạc Phật Hay Nhất 2019 – Cát Bụi Cuộc Đời, Kiếp Nhân Sinh | Album Nhạc Phật Giáo Hay Nhất 2019
ღ Đăng ký kênh: http://bit.ly/NamVietBolero
Danh sách bài hát:
Cát Bụi Cuộc Đời – Đồng Thanh Tâm
Kiếp Nhân Sinh – Đồng Thanh Tâm
Lạy Phật Quan Âm – Đồng Thanh Tâm
Mẹ Từ Bi – Đồng Thanh Tâm
Mẹ Cha Là Phật – Đồng Thanh Tâm
Tri Ân Phật Thích Ca – Đồng Thanh Tâm
Mẹ Ơi Phật A Di Đà – Đồng Thanh Tâm

Thông tin được chia sẻ bởi Nam Việt Bolero tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *