Nguyễn Mai Lâm - Nguồn nhân lực trong 4.0 - cách mạng công nghiệp lần thứ tư - Đài VOH

Thầy Nguyễn Mai Lâm (MAI LÂM CRAZY)
ĐĂNG KÝ HỌC TẠI: dangkyhoctienganh.com
**Fanpage: https://www.facebook.com/mailamrtc
**Fb thầy Mai Lâm: https://www.facebook.com/nguyenmailam.info
Địa chỉ liên hệ: 146 Võ Thị Sáu, Phường 8, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại liên lạc:
Thư Ký: 0358 118 228
Thầy Mai Lâm: 0944 333 336

Nguyễn Mai Lâm – Nguồn nhân lực trong 4.0 – cách mạng công nghiệp lần thứ tư – Đài VOH


Tác giả: Nguyễn Mai Lâm chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE