Người Hàn Quốc nghĩ gì về Việt Nam? (chủ nghĩa bất ngờ)

Người Hàn Quốc nghĩ gì về Việt Nam? (chủ nghĩa bất ngờ)

Người Hàn Quốc nghĩ gì về Việt Nam? (chủ nghĩa bất ngờ)

100% thực tế, Chúng tôi đã hỏi về Việt Nam và hình ảnh con người Việt Nam! Phản ứng của người Hàn Quốc khi được phỏng vấn trên đường??

■ Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên hệ: annaryee2@gmail.com

#Trải nghiệm xã hội #Phỏng vấn trên đường #Hình ảnh Việt Nam

[Lifeplus official channel]
■ official homepage : www.lifeplus.co.kr
■ Facebook : www.facebook.com/lifeplus.h
■ YouTube : www.youtube.com/lifeplus_h
■ Instagram : www.instagram.com/lifeplus_h
■ Naver Post : www.post.naver.com/lifeplus_h
■ Brunch : www.brunch.co.kr/@lifeplus

Lifeplus là câu chuyện mới về cuộc sống được bắt đầu bởi Tín dụng Hanwha (Bảo hiểm sinh mệnh Hanwha, Bảo hiểm tổn hại Hanwha, Đầu tư chứng khoán Hanwha, Sử dụng tài sản Hanwha, Ngân hàng tiết kiệm Hanwha)
Thông qua Lifeplus, Tín dụng Hanwha nghiên cứu và đưa ra giải pháp giúp cuộc sống tốt đẹp hơn bằng những kinh nghiệm và màu sắc riêng biệt dành cho từng cá nhân.
Lý do chúng ta làm tín dụng, Lifeplus

※Tại kênh youtube của Lifeplus, bất cứ ai cũng có thể đăng tải comment và có trách nghiệm với nội dung comment mình đăng tải.
Tuy nhiên những comment ác ý, không có liên quan đến chủ đề hoặc không đúng với quan điểm của Lifeplus sẽ được xoá mà không cần thông báo trước.
Không được phép sử dụng nội dung của kênh youtube Lifeplus mà không được sự đồng ý từ trước.

Thông tin được chia sẻ bởi Hanwha LIFEPLUS VN tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *