Ngày 8A: Đào tạo Chánh kiến – Trần Việt Quân – Chánh kiến trong đời sống

Ngày 8A: Đào tạo Chánh kiến – Trần Việt Quân – Chánh kiến trong đời sống

Ngày 8A: Đào tạo Chánh kiến - Trần Việt Quân - Chánh kiến trong đời sống

Playlist “Dạy con theo chánh pháp”: https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmojsnevQryQfNEEGN4l0qiJ2
Playlist “Chánh kiến 1” : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmoh08Drw-VjeyCaheUo-FGna
Playlist “Triết học” : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmohSpN8nAxeoIvln2pGJx9SV
Playlist “Những câu chuyện giúp thức tỉnh con người” : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmohl2gmbWotxHo8_-mW9jDBb
Playlist “Nhân tướng học cơ bản” : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmognDF42uozUBacGXvu3qwgV
Playlist “Đào tạo chánh kiến” : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmohoSZ1nkNrHF-d5gMMPL84N
Playlist “Hiểu sâu sắc về cuộc sống” : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmog3iQRIyfl0HAp_Gufd0O-_
Playlist “Phật pháp” : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmoheG1sMZkDYbwumgJuF8WE9

#Chánh_kiến
#Trần_Việt_Quân
#Giới_Định_Tuệ

Thông tin được chia sẻ bởi Gioidinhtue tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *